Hezkuntza eskeintza

HH1
0-3 URTE
Haur hezkuntza 1go zikloa

HH2
3-6 URTE
Haur hezkuntza 2. zikloa

LH
6-12 URTE
Lehen hezkuntza

DBH
12-16 URTE
Derrigorrezko bigarren hezkuntza

HAUR HEZKUNTZA 0-2 urte INFORMAZIOA

KARMENGO AMA IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA (0-2 urte)- Artikulua

EL PROYECTO EDUCATIVO DE KARMENGO AMA (0-2 años)- Artículo